Kvalitet & Miljö

Ett viktigt mål i vår verksamhet

Marknadsledande kompetens, servicegrad och kvalitet skall vara Na Schakt´s särprägel och vår strategi för tillväxt och stabilitet.

Kvalitetspolicy  

Na Schakt utför timentreprenader, maskinuthyrning, bergkrossning samt kabelarbeten som vid varje tillfälle motsvarar kundernas krav och förväntningar.

Våra kunder och andra intressenter ska uppleva att Na Schakt är den bästa och mest kompetenta partnern inom våra verksamhetsområden.


Detta åstadkommer vi genom att:

  • Göra rätt från början
  • Leverera rätt kvalitet
  • Skapa goda relationer med kunderna.
  • Ha kompetenta, motiverade och delaktiga medarbetare.
  • Ständigt utveckla och förbättra våra organisationer, processer och kompetenser för att få en kostnadseffektiv verksamhet och nöjda kunder.
  • Kontinuerligt analysera och utvärdera hur pass väl vi motsvarar våra kunders och andra intressenters krav och förväntningar.

 

För att ständigt utveckla verksamheten förbinder sig Na Schakt högsta ledning att:

Alltid upplåta tillräckliga resurser till ledningssystemet

Prioritera och ta aktiv del i arbetet med ledningssystemet

Ständigt arbeta utifrån en handlingsplan

Miljöpolicy

Na Schakt utför timentreprenader, maskinuthyrning, bergkrossning som vid varje tillfälle motsvarar kundernas krav och förväntningar.  

Med utgångspunkt från kundens behov, samhällets krav och våra egna förutsättningar skall vi vid varje tillfälle arbeta för:

 

  • Att kontinuerligt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt genom att uppnå de miljömål som fastlagts i företagets verksamhetssystem.
  • I tillämpbara delar följa aktuell miljölagstiftning och andra krav.
  • Att genom utbildning och information främja miljömedvetenheten hos kunder, leverantörer och medarbetare samt att hålla en kommunikation med allmänheten.
  • Att uppnå och överträffa beställarnas förväntningar på entreprenadarbeten samtidigt som miljöpåverkan från transporter och maskiner minimeras.
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.