Kvalitet och miljö

Ett viktigt mål i vår verksamhet.

Marknadsledande kompetens, servicegrad och kvalitet skall vara Na Schakt´s särprägel och vår strategi för tillväxt och stabilitet.

Arbetsorganisation

Jennie Agerblom

VD / HR / KVALITEMILJÖ / TRANSPORT LEDARE / ADMIN / LÖNER


 0706-988 125

 jennie@naschakt.se

Nicklas Agerblom

MASKIN / DRIFT


 0706- 988 177

 nicklas@naschakt.se

För att ständigt utveckla verksamheten förbinder sig Na Schakt högsta ledning att:

Alltid upplåta tillräckliga resurser till ledningssystemet

Prioritera och ta aktiv del i arbetet med ledningssystemet

Ständigt arbeta utifrån en handlingsplan

Bli en av oss eller jobba med oss

Vi tror på vår personal & satsar ständigt på kompetensutveckling!

Kompetensnivån i företaget är hög och vi strävar efter att lära oss nya saker varje dag.

Vi tar löpande del av nya tekniker, arbetsmetoder, material – ett genuint intresse för vårt hantverk gör att vi kan kalla oss för professionella fackmän.

Vi och våra samarbetspartners innehar behörighetsutbildningar för att du som kund skall känna dig trygg att arbetet genomförs enligt svenska branschregler.

Bli en av oss Jobba med oss

Kvalitetspolicy

Na Schakt utför timentreprenader, maskinuthyrning, bergkrossning samt kabelarbeten som vid varje tillfälle motsvarar kundernas krav och förväntningar.

Våra kunder och andra intressenter ska uppleva att Na Schakt är den bästa och mest kompetenta partnern inom våra verksamhetsområden.

Detta åstadkommer vi genom att:

  • Göra rätt från början
  • Leverera rätt kvalitet
  • Skapa goda relationer med kunderna.
  • Ha kompetenta, motiverade och delaktiga medarbetare.
  • Ständigt utveckla och förbättra våra organisationer, processer och kompetenser för att få en kostnadseffektiv verksamhet och nöjda kunder.
  • Kontinuerligt analysera och utvärdera hur pass väl vi motsvarar våra kunders och andra intressenters krav och förväntningar.

Miljöpolicy

Na Schakt utför timentreprenader, maskinuthyrning, bergkrossning som vid varje tillfälle motsvarar kundernas krav och förväntningar.  

Med utgångspunkt från kundens behov, samhällets krav och våra egna förutsättningar skall vi vid varje tillfälle arbeta för:

  • Att kontinuerligt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt genom att uppnå de miljömål som fastlagts i företagets verksamhetssystem.
  • I tillämpbara delar följa aktuell miljölagstiftning och andra krav.
  • Att genom utbildning och information främja miljömedvetenheten hos kunder, leverantörer och medarbetare samt att hålla en kommunikation med allmänheten.
  • Att uppnå och överträffa beställarnas förväntningar på entreprenadarbeten samtidigt som miljöpåverkan från transporter och maskiner minimeras.
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.